Vintage Peignoir Off White Honeymoon Nylon Lady Leonora 1950s

$ 155.00
×